• Ines Rosef-Ingram

Hvordan bruke egen font i eposter i Keap / Infusionsoft by Keap

1. Legg til en "code" blokk i din epost
2. Legg inn din styling og tekst

Her er koden som er benyttet i dette eksempelet:


<link rel="stylesheet"

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">

<div style="font-family: 'Tangerine', serif; font-size: 48px;">

Styled with code

</div>


I eksemepet er fonten Tangerine benyttet, 48px brukt som skriftstørrelse, og Styled with code er teksten som skal vises.

Alle disse elementene i fet skrift vil bli erstattet med dine valg for skrifttype, størrelse og tekst. Du kan også legge til annen formattering ved å legge dette til etter font-størrelsen slik som vist under i rødt:


<link rel="stylesheet"

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">

<div style="font-family: 'Tangerine', serif; font-size: 48px; text-shadow: 4px 4px 4px #aaa;">

Styled with code

</div>

Merk:

Ikke alle skrifttyper er støttet i alle e-postklienter. Husk å teste.

68 views0 comments

Thank you!