• Ines Rosef-Ingram

Hvordan bruke penger på markedsføring i krisetider?
(Posten er en forkortelse og oppsummering av en lengre artikkel av Kampanje, lnk til full artkkel er nederst blogginlegget)


Kommunikasjonsbransjen har i alle år fortalt sine kunder at det er viktig å opprettholde trykket selv i krisetider. Er noe sant i dette, eller snakker man kun for sin syke mor? Stephan Buck sammenlignet (forskning fra 1975-2001) salg, marginer og reklameinvestering i en periode med tre «sjokk». Det ga klare svar. De merkene som klarte seg best var de som økte sin relative andel av kommunikasjonen under nedgangsperioden. Hva ligger i «relativt»? I det ligger at alle bedriftene senket sine reklamekostnader under nedgangstidene, men vinnerne senket sine mindre enn de andre. Det medførte at de prosentvis økte sin andel av det totale reklametrykket. Buck selv konkluderte som følger: "The study demonstrates that the strategy of systematically cutting adspend in a competitive market does appear likely to cause significant damage to the brand franchise of those who adopt it." Men kan 18 år gamle funn ha noen verdi i dag? Faktum er at målgruppen (les: vi som mennesker) nok har endret seg svært lite siden «tidenes morgen». Det er forskere enige om. Vår motivasjon og måten vi evaluerer forskjellige produkter opp mot hverandre ligger fast. Vinnerkortet er å bruke konkurrentenes mindre investering i påvirkning til å «klatre på folks mentale shoppingliste». Når tidene blir bedre, vil du ha skaffet deg en relativ fordel.


Les hele artikkelen til Kampanje her: https://kampanje.com/markedsforing/2020/03/kommunikasjonsbudsjetter-i-krisetider--mulighet-til-a-spare-eller-til-a-vinne/?fbclid=IwAR0quDagaonkbD5rG21xJFv7f1hMs87fyDzkFmfSwrAuniAyPWpf2DyV8vc

Pine3Marketing

Established 2019

South Africa

Copyright 2019

Office

9th floor

38 Wale Street

Cape Town, South Africa

Connect

  • Instagram - Black Circle
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook