• Ines Rosef-Ingram

Hvordan få din egen font / skrifttype på din Keap / Infusionsoft by Keap landingsside

1. Legg til et "style sheet" i <head> tag på Launch siden i din landingssidebygger:

Koden brukt her er:

<link rel="stylesheet"

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">


(I dette eksempelet er fonten Tangerine brukt gjennomgående)2. Legg til et "code"-element på din landingsside:
3. Legg til din kode:
koden benyttet her er:

<div style="font-family: 'Tangerine', serif;

font-size: 48px;

text-align: center;">

Styled with code

</div>


Landingssiden ser da slik ut:

I dette eksemlepet er skrifttypen Tangerine brukt, serif er satt til backup, 48px er brukt som skriftstørrelse og Styled with code er brukt som visningstekst.

Alle disse elementene i fet skrift vil bli erstattet med dine valg for skrifttype, størrelse og tekst. Du kan også legge til annen formattering ved å legge dette til etter font-størrelsen slik som vist under i rødt:


<div style="font-family: 'Tangerine', serif;

font-size: 48px;

text-shadow: 4px 4px 4px #aaa;">

Styled with code

</div>


Siden ser da slik ut:


16 views0 comments

Thank you!